Inloggen Over ons Contact

Specialist en Business Partner

Tailormade software systeem met eigen inlogcode

Portefeuille en dossiermanagement

Maandelijkse rapportages op portefeuille en dossierniveau

Meetbaar verkoopproces

Scherpe courtage

Een netwerk van circa 250 NVM makelaars

1 aanspreekpunt

UVM is de specialist en business partner voor corporaties, institutionele beleggers, bijzonder beheer afdelingen van banken en verzekeraars met als doel het verkopen van onroerend goed via haar eigen landelijk makelaarsnetwerk. UVM ontleent haar specialisme, naast haar procesmatige en transparante werkwijze, mede aan een bewezen trackrecord van gerealiseerde- verkopen en verkoopopbrengsten van onroerend goed.

UVM werkt met een tailormade, gebruiksvriendelijk, software systeem. Door optimaal portefeuille- en dossiermanagement is het verkoopproces meetbaar en goed inzichtelijk. Opdrachtgevers hebben met een persoonlijke inlogcode altijd inzage in hun vastgoedportefeuille en het verkoopproces. UVM werkt met een maandelijkse rapportage op portefeuille- en dossierniveau zodat er adequaat kan wordent ingespeeld op ontwikkelingen en er een goed beeld kan worden gevormd over de totale portefeuille. Hierbij worden looptijd, verschil vraagprijs/opbrengstwaarde, onderhoud van het registergoed alsmede de medewerking van de eigena(a)ren en of huurder nauwlettend gevolgd. Werken met UVM betekent werken met lokale NVM makelaars in het hele land met daarbij UVM als aanspreekpunt.

De courtagetarieven met makelaars zijn scherp. De gedreven portefeuillemanagers van UVM zijn van A tot Z verantwoordelijk voor het verkoopproces. Zij onderhouden alle contacten en zorgen voor een geregisseerd en transparant verkoopproces met optimale verslaglegging. Tevens zijn de portefeuillemanagers ervaren met de aanpak van complexe bijzonder beheer dossiers. Het is tevens mogelijk om alleen gebruik te maken van het tailormade systeem en zelf de makelaarsdiensten uit te voeren. UVM werkt met een speciale verkoopaanpak waarbij het onderbouwde verkoopadvies centraal staat. Dit advies komt tot stand volgens een vast en reproduceerbaar protocol: De UVM 1-2-3 Methode. Hierbij wordt tevens gekeken naar onderhoudswerkzaamheden en marketing/ styling ten behoeve van een optimale opbrengstwaarde.

Bezoekadres:

Velperplein 7

6811 AG Arnhem

Postadres:

Velperplein 7

6811 AG Arnhem

Telefoon: (026) 763 27 82

E-mail: info@uvm.nl

Heeft u een vraag?